mat-bang-tang-3-24-toa-be3-the-beverly-vinhomes-ocean-park
mat-bang-tang-3-24-toa-be2-phan-khu-the-beverly-vinhomes-ocean-park
toa-zr3-the-zurich-vinhomes-ocean-park
toa-zr2-the-zurich-vinhomes-ocean-park
toa-zr1-the-zurich-vinhomes-ocean-park
toa-r1.05-the-zenpark-vinhomes-ocean-park
toa-r1.03-the-zenpark-vinhomes-ocean-park
toa-r1.02-the-zenpark-vinhomes-ocean-park
toa-r1.01-the-zenpark-vinhomes-ocean-park

Cam kết thuê lại tại Vinhomes Ocean Park và những điều cần biết

/
Năm 2020 dịch Covid-19 đã ít nhiều làm thay đổi thị…